STAVEBNÍ LEGISLATIVA a Stavebnictví 4.0

Stavebnictví-výstavba není v ČR centrálně cílevědomě řízena,
což je důsledkem rozptýlených pravomocí mezi několik
ústředních orgánů, a praktickou situací, že se oborem jako celkem
nikdo necítí být odpovědný zabývat. Proto založení celého systému
na programu Stavebnictví 4.0 je úkol, který před námi stojí v mnohém
téměř nezapočat. Doufejme, že připravovaná koncepce BIM prorazí
tuto situaci a otevře nové možnosti e-govermentu i do oblasti
stavebního povolování a kontroly staveb, které se stane obsahem
další samostatné úvahy.

Celý článek je k náhledu zde nebo v dubnovém vydání časopisu Stavitel.

16 307 thoughts on “STAVEBNÍ LEGISLATIVA a Stavebnictví 4.0