Poznámky k situaci ve stavebnictví a dopravě – nové technologie

Dopady globálních změn světových trendů představují dle národohospodáře prof. RNDr. Bohuslava Sekerky, CSc pro městské aglomerace nutnost rozvinout svůj růstový potenciál pomocí nových metod a postupů. Města jsou nucena hledat nové způsoby, jak pomocí omezených zdrojů stimulovat reprodukci na svém území. Mnoho autorů hlásá udržitelný rozvoj. Jsou-li k dispozici omezené zdroje, pak rozvoj jednoho aspektu[…]

STAVEBNÍ LEGISLATIVA a Stavebnictví 4.0

Stavebnictví-výstavba není v ČR centrálně cílevědomě řízena, což je důsledkem rozptýlených pravomocí mezi několik ústředních orgánů, a praktickou situací, že se oborem jako celkem nikdo necítí být odpovědný zabývat. Proto založení celého systému na programu Stavebnictví 4.0 je úkol, který před námi stojí v mnohém téměř nezapočat. Doufejme, že připravovaná koncepce BIM prorazí tuto situaci[…]

Kromě klíčů dostanete ke svému novému domu i software, říká stavební expert Fibiger

Moderní inovace výrazně proměňují současné stavebnictví. V Česku se začíná prosazovat systém BIM. Moderní počítačový systém, který umožní virtuální prohlídku stavby.   Ve virtuální realitě se s domem seznámí zákazník i stavební úřad. Systém sám pak rozplánuje průběh stavby a potřebu materiálu a bude jej umět i objednat. Dělníků na stavbě pak bude potřeba méně. HN: Co si mám vlastně představit pod[…]