Co je stavebnictví 4.0?

Před 10 lety, v lednu 2007, představil Steve Jobs první iPhone, dnes stamiliony lidí, možná miliardy, berou denně do rukou smartphone. Nové mnohonásobné možnosti komunikace, tisíce aplikací, které nás informují, co je nového, jaké bude počasí, za jak dlouho a čím dojedeme z práce domů a kolik ještě kroků musíme dnes pro své zdraví udělat, jsou realitou, bez které si desetileté děti nedovedou svět již ani představit. Velké průmyslové koncerny postupně zcela robotizují svoji výrobu a to umožňuje, že z montážní linky sjíždí každý vůz jako originál vyrobený podle individuálního přání konkrétního zákazníka. Autonomní samořídící a samoučící se systémy nastupují do řady činností. Dynamika těchto změn a jejich význam do utváření celé společnosti dostal název 4. průmyslová revoluce. Stavebnictví jakoby stálo stranou, v ČR i EU patří k odvětvím, kde produktivita práce roste jen velmi zvolna. Má to zřejmě na svědomí jak rostoucí komplikovanost staveb a jejich konstrukcí, reagující na různé energetické, ekologické a další požadavky, tak i rozsáhlé uplatnění pracovní síly s nízkou produktivitou, které sehrává i sociální roli. Na překonání tohoto stavu formulovala SIA ČR – Rada výstavby na svém zasedání 31. října 2016: „Výzvu k zahájení systémových změn vyvolaných průmyslovou revolucí 4.0 ve stavebnictví“, která obsahuje požadavky: • 1. Koncentrovat roztroušenou pravomoc v oblasti řízení investic a výstavby na jeden ústřední orgán - ministerstvo pověřené územním rozvojem, stavebnictvím a nejlépe i veřejnou výstavbou včetně výstavby dopravních a inženýrských tras, v jehož čele bude stát místopředseda vlády. • 2. Provést kompletní rekodifikaci stavební legislativy, včetně změny kompetenčního zákona a kompetencí na úrovní krajů a obcí, při zajišťování veřejných stavebních investic i pro uplatňování území regulace, povolování staveb a dohled nad výstavbou, včetně standardizace nových postupů. • 3. Prosadit úplnou elektronizaci procesu výstavby od projektové přípravy, rozpočtování, schvalování staveb, řízení výstavby a následnou správu budov a uplatnění těchto principů, zejména u veřejných stavebních zakázek zákonem. Zajistit potřebné rekvalifikace pro tento proces. Tato výzva byla dne 24. listopadu 2016 projednána na Radě vlády pro stavební průmysl a doporučena vládě ČR v souvislosti s ustanovením Aliance Společnost 4.0, které přijala Vláda České republiky dne 15. února 2017. Dne 25. 4. 2017 doporučila Rada vlády pro stavebnictví ČR ustavení vlastního Výboru Stavebnictví 4.0. Pod pojem Stavebnictví 4.0 zahrnujeme všechny fáze procesu výstavby: • Územní příprava a územní regulace • Investorská příprava • Projektová příprava • Schvalovací procesy • Příprava stavby • Realizace stavby • Výroba stavebních hmot a zařízení • Předání stavby • Provoz stavby • Údržba, přestavba a likvidace stavby Aktuálním cílem je zpracovat programový materiál Stavebnictví 4.0, který by stanovil hlavní témata, úkoly a termíny pro vznik a náplň Výboru Stavebnictví 4.0. Materiál bude obsahovat: • 1. Charakteristiku současného stavu • 2. Očekávané trendy vývoje v příštích 10 letech • 3. Náměty, opatření, úkoly a termíny, jako program pro Výbor stavebnictví 4.0.

aktuality

Partneři

osoby

organizace

Dokumenty ke stažení

Dokumenty

Vzdělávací AKCE

Kontaktujte nás